_______________________________________

 

W odpowiedzi na liczne pytanie informujemy, że można wspierać funkcjonowanie parafii poprzez wpłaty na rachunek bankowy naszej parafii – w tytule wpisujemy cel wpłaty np. budowa, balaski, ofiara na tacę, intencja mszalna, inny dowolny.
 
Konto Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego

 

Bank Spółdzielczy Oława O/Jelcz – Laskowice 

 

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego

 

55 – 220 Jelcz – Laskowice 
ul. Oławska 44
Nr. Konta 20 9585 0007 0020 0200 0752 0001