Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna:

wtorek: 16:00 – 18:00
czwartek: 16:00 – 20:00
sobota: 10:00 – 12:00

w okresie wakacyjnym:

czwartek: 16:00 – 20:00
sobota: 10:00 – 11:00

 

W niedzielę i święta kancelaria nieczynna.

W sprawach ważnyc o każdej porze dnia i nocy.

Dokumenty potrzebne do ślubu:
– dowody osobiste
– świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 m-ce)
– dokumenty z USC
– potwierdzenie uczestnictwa w naukach przedślubnych
– świadectwo nauki religii (ostatnie, gdzie wpisana jest ocena z katechezy)


Dokumenty potrzebne do pogrzebu
:
– akt zgonu z USC
– zgoda na pogrzeb, jeśli zmarły/a nie mieszkał na terenie parafii, gdzie ma się odbyć pogrzeb
– jeśli zmarłemu/ej były udzielone sakramenty przed śmiercią (spowiedź, namaszczenie, wiatyk) zaświadczenie o ich przejęciu


Dokumenty potrzebne do chrztu
:
– akt urodzenia dziecka z USC
– dane rodziców i rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
– jeżeli rodzice chrzestni mieszkają poza terenem parafii, gdzie ma być chrzest, muszą posiadać zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza, że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi (zgodnie z Kan. 874&1.3i4 KPK). Nie jest to świadectwo bierzmowania.
Ksiądz Proboszcz ma prawo odłożyć udzielenie Chrztu św. na inny czas, jeżeli rodzice nie spełniają wymagań im postawionych (zgodnie z Kan. 868&1.2 KPK oraz KKK 1229 – 1231).

Rodzic chrzestny
Zgodnie z prawem kanonicznym:
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (Kan. 872 KPK).

W związku z tym wymaga się od rodzica chrzestnego (Kan. 874 KPK):
– aby posiadał wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; 
– aby ukończył szesnaście lat; 
– aby był katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadził życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 
– aby był wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej; 
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego wymagana jest zgoda ks. Proboszcza parafii, gdzie kandydat na chrzestnego mieszka (nie gdzie jest zameldowany).